Matematik
3-årigt gymnasium (stx)
Reglerne gælder for elever der har
begyndt uddannelsen før august 2017
Gymnasiets opbygning
Det første halve år følger du det fælles grundforløb.
Resten af gymnasietiden, dvs. i 2½ år, skal du være på en studieretning som du har valgt. Hvert gymnasium sammensætter sine egne studieretninger.
På de fleste studieretninger udfylder fagene ikke al tiden. Så skal du vælge et eller flere valgfag som ikke hører med til studieretningen.
Matematik på grundforløbet (dvs. det første halve år).
Alle har matematik på grundforløbet. Den matematik der læres her, udgør første del af den matematik der indgår på den valgte studieretning.
Matematik på den valgte studieretning
Enhver studieretning indeholder matematik på et af niveauerne A, B eller C, hvor C er det laveste niveau.
Matematik som valgfag
Hvis din studieretning har matematik på C-niveau eller B-niveau, kan du få matematik på et højere niveau ved at vælge det som valgfag. Undervisningen i valgfaget vil så supplere den matematikundervisning du får på studieretningen.
Hvis din studieretning har matematik A, så foregår hele undervisningen på ét hold der følger reglerne for A-niveau.
Hvis din studieretning har matematik B, og du har matematik A som valgfag, så skal du til eksamen efter reglerne for A-niveau selv om det meste af undervisningen foregår på et andet hold som følger reglerne for B-niveau. På A-niveau valgholdet er der normalt elever fra forskellige studieretninger.
Undervisningens omfang
Undervisningen på A-, B- og C-niveau har et sådant omfang at den fx kan tilrettelægges med fem ugentlige lektioner i hhv. 3, 2 og 1 år.
Pesum til skriftlig eksamen er langt mindre end det var før reformen.
Hvilket niveau (A, B eller C) er nødvendigt?
Om du har gymnasie-matematik på A-, B- eller C-niveau, har betydning for hvilke videregående uddannelser du kan optages på efter studentereksamen.
Fra optagelse i 2008 kræver adskillige videregående uddannelser højere niveauer i matematik.
Se her:   Specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser
Stx matematik C
I stx matematik C bestemmes det ved lodtrækning om du skal til mundtlig eksamen.
I stx matematik C skal du ikke til skriftlig eksamen.
I stx matematik C er der både en mundtlig og en skriftlig årskarakter.
Matematisk formelsamling stx/hf C, 2007
Tillæg til Matematisk formelsamling stx/hf C, 2011
Matematik C - Stx, Læreplan.  Juni 2013
Matematik C - Stx, Undervisningsvejledning.  August 2010
Oplysninger om mundtlig eksamen i matematik C i gymnasiet.  Marts 2006
Stx matematik B
     For elever der er startet i gymnasiet august 2010 eller senere, gælder: I stx matematik B er der mundtlig og skriftlig eksamen. Det afgøres ved en slags lodtrækning om det skal være mundtlig eller skriftlig eller begge dele eller ingen af delene.
I stx matematik B er der både en mundtlig og en skriftlig årskarakter.
Vejledende eksamensopgaver - STX B-niveau, 2010
Udg. 2 af Supplerende vejledende opgaver til stx matematik A og B, august 2010
Eksamensopgaver til stx matematik B
Supplerende oplysninger til regler fra 2010 for stx-matB om delprøven uden hjælpemidler
Om teknisk papir til skriftlig eksamen for stx og hf
Matematisk formelsamling STX/hf B
Håndbog i skriftlig matematik stxB  April 2009
Krav til besvarelse.  September 2009
Hvordan besvares de nye stikprøveopgaver?  December 2006
Hvordan besvares opgaver om median og kvartilsæt?  Marts 2006
Matematik B - Stx, Læreplan.  Juni 2013
Matematik B - Stx, Undervisningsvejledning.  August 2010
Oplysninger om mundtlig eksamen i matematik B i gymnasiet.  April 2007
Stx matematik A
I stx matematik A skal alle elever til eksamen. Det afgøres ved en slags lodtrækning om det skal være mundtlig eller skriftlig eller begge dele.
I stx matematik A er der både en mundtlig og en skriftlig årskarakter.
Vejledende eksamensopgaver - STX A-niveau, 2012
Udg. 2 af Supplerende vejledende opgaver til stx matematik A og B, august 2010
Eksamensopgaver til stx matematik A
Supplerende oplysninger til regler fra 2010 for stx-matA om den skriftlige prøve
Om teknisk papir til skriftlig eksamen for stx og hf
Matematisk formelsamling STX A, 2007
Håndbog i skriftlig matematik stxA  April 2009
Krav til besvarelse.  September 2009
Hvordan besvares de nye stikprøveopgaver?  December 2006
Hvordan besvares opgaver om median og kvartilsæt?  Marts 2006
Matematik A - Stx, Læreplan.  Juni 2013
Matematik A - Stx, Undervisningsvejledning.  August 2010
Andre tekster
Skriftlighed i matematikundervisningen.  April 2009
Karakterbekendtgørelsen.  Marts 2007
Eksamensbekendtgørelsen.  Juli 2013
Stx-bekendtgørelsen.  Juni 2013