Noter
Vælg    Faktisk størrelse  (Ingen skalering)    i Udskriv-vinduet når du udskriver pdf-filerne.
Nogle af de tidligere versioner er nederst på siden.
Læse opgave    12/2-23
Øvelser i at læse en opgavetekst.
Kompakt Nspirevejledning for stx og hf  (pdf, 1230 kb)   13/11-22 (29/1-23)
Start-mat til stx og hf, udgave 3  (pdf, 4987 kb)   18/6-21
Start-mat til stx og hf, udgave 2  (pdf, 1672 kb)   24/5-2018 (20/8-2018)
Start-mat til stx og hf, udgave 1  (pdf, 1704 kb)   1/8-17 (7/8-17)
Kontant og overskuelig lærebog til begyndelsen af 1g og 1hf.
Øvelserne i nedenstående Nspire-dokumenter kan bruges ved gennemgangen.
start_mat_koordinater.tns  Nspire    16/8-18
start_mat_funktion.tns  Nspire    1/8-17
start_mat_graf.tns  Nspire    1/8-17
start_mat_skaering.tns  Nspire    1/8-17 (7/9-17)
start_mat_opstil_1del.tns  Nspire    1/8-17
start_mat_opstil_2delf.tns  Nspire    1/8-17
start_mat_opstil_3del.tns  Nspire    1/8-17
start_mat_lineaer_intro.tns  Nspire    1/8-17
start_mat_lineaer_loese.tns  Nspire    1/8-17
start_mat_lineaer_tolk_a_b.tns  Nspire    1/8-17
start_mat_lineaer_tolk_a_b_2.tns  Nspire    1/8-17
start_mat_lineaer_tolk_a_b_3.tns  Nspire    1/8-17
start_mat_lineaer_udregn_a_b_1del.tns  Nspire    1/8-17
start_mat_lineaer_udregn_a_b_2del.tns  Nspire    1/8-17
start_mat_proportional.tns  Nspire    1/8-17
start_mat_skyder.tns  Nspire    1/8-17
Reducere simple udtryk del 1 5/3-2023   Arbejdsark
Reducere simple udtryk del 2 5/3-2023   Arbejdsark
Sætte uden for parentes 10/3-2023   Arbejdsark
reducere_arbejdsark 23/8-2023
Kvadratsætninger 17/4-2023   Arbejdsark
Simple udtryk og ligninger for gymnasiet og hf  (pdf, 587 kb)    13/4-13
Nspire-intro for 1g/1hf, udgave 3  (pdf, 341 kb)    7/8-17
Start på matematik for gymnasiet og hf  (pdf, 750 kb)    7/8-10 (21/8-12)
Løse ligning med regler for ligevægt  (pdf, 294 kb)    19/10-2014
Øvelser i bogstavregning: modsat regning og ligevægt   22/12-16
To ligninger med to ubekendte  (pdf, 122 kb)   13/4-13
Grundlæggende Bogstavregning for gymnasiet og hf
(pdf, 350 kb)   16/12-13
Bogstavregning for gymnasiet og hf  (pdf, 538 kb)   7/8-10 (13/4-13)
Procent og rente for stx  20/3-22  (pdf, 1064 kb)   Til reform 2017.
Procent og rente, udgave 2  17/4-20  (pdf, 1110 kb)   Til reform 2017.
Lineær regression, udgave 5  (pdf, 1047 kb)   6/3-2022   Til reform 2017.
Lineær regression, udgave 4  (pdf, 1097 kb)   26/1-21 (28/1-21)   Til reform 2017.
Funktion.pdf   15/8-2023  Arbejdsark
Funktioner 1. del, udgave 3  (pdf, 4769 kb)   3/8-20   Til reform 2017.
Funktioner 1. del, udgave 2  (pdf, 3482kb)   12/8-19   Til reform 2017.
Funktioner 2. del,udgave 3  (pdf, 6928 kb)   1/11-20   Til reform 2017.
Funktioner 2. del,udgave 2  (pdf, 6184 kb)   12/8-19   Til reform 2017.
Funktioner 3. del, udgave 2  (pdf, 4566 kb)   3/8-20   Til reform 2017.
Funktioner 3. del, udgave 1  (pdf, 4571 kb)   12/8-19 (24/9-19)   Til reform 2017.
Graf for funktion af 2 variable   4/5-2023   Arbejdsark.
Sammensat funktion   24/2-2023   Arbejdsark.
Eksponentielle funktioner for C-niveau i hf
(pdf, 1012 kb)   28/11-17 (13/1-18)   Til reform 2017.
Rentesregning
(pdf, 352 kb)   6/5-18   Til reform 2017.
Potensfunktioner samt proportional og omvendt proportional for hf
(pdf, 616 kb)   2/4-18   Til reform 2017.
Undersøge funktion ved hjælp af graf. For hf-mat-C.
(pdf, 322 kb)   2/4-18   Til reform 2017.
Variabelsammenhænge generelt for matematik på C-niveau i stx og hf
(pdf, 923 kb)   18/8-14 (3/9-14)  Teori og øvelser.
Grundlæggende variabelsammenhænge for C-niveau i stx
(pdf, 1517 kb)   6/9-2016 (7/5-17)
Grundlæggende variabelsammenhænge for C-niveau i hf
(pdf, 1414 kb)   9/9-14 (20/6-15)
Tre typer lån  (pdf, 135 kb)   29/4-15
Tre typer lån intro (Nspire-dokument)  (tns, 9 kb)   30/4-15
Lineære sammenhænge for gymnasiet og hf  (pdf, 851 kb)   20/10-10
Funktioner generelt for matematik på B- og A-niveau i stx og hf
(pdf, 2280 kb)   6/8-14 (1/9-18)  Teori og øvelser.
Tegn og aflæs graf med Nspire
(pdf, 128 kb)   26/8-16  Øvelser med brugsanvisning til Nspire.
Grundlæggende funktioner for A-niveau i stx, udgave 5  
(pdf, 2106 kb)   20/10-18
Grundlæggende funktioner for B-niveau i stx, udgave 5
(pdf, 1384 kb)   18/9-16
Grundlæggende funktioner for B-niveau i hf, udgave 3
(pdf, 1290 kb)   6/8-14 (16/2-16)
Modeller i matematik  (pdf, 199 kb)   25/4-14
Lineære sammenhænge, udgave 2  (pdf, 907 kb)   15/10-09
Teori og øvelser.
Øvelser til hæftet "Kort om eksponentielle sammenhænge"  
(pdf, 534 kb)   29/5-11
Bl.a. mange småopgaver der gør det nemmere for elever at arbejde effektivt på at få kendskab til emnet.
Renteformlen  (pdf, 119 kb)   1/5-11
Øvelser til hæftet "Kort om potenssammenhænge"  (pdf, 401 kb)   29/5-11
Bl.a. mange småopgaver der gør det nemmere for elever at arbejde effektivt på at få kendskab til emnet.
Øvelser i funktioner: læse-øvelse  7/12-16
Øvelser i funktioner: graf og længde af linjestykke  23/12-16
Øvelser i funktioner: tekst-opgaver om lineær vækst  15/12-16 (17/1-19)
Øvelser i funktioner: lineær vækst (Nspire-dokument)  15/10-16
Øvelser i funktioner: væksttyper (Nspire-dokument)  17/1-17 (21/1-17)
cirkel og linje 26/3-2023   Arbejdsark
vektortræn 10/4-2023   Arbejdsark
Tegn omdrejningslegeme i Nspire  (tns, 80 kb)   8/8-2022
Vektorfunktioner for stx mat A  (pdf, 2985 kb)   1/8-2022
Koordinatgeometri for hfB  (pdf, 1589 kb)   15/12-19 (22/10-20)
Geometri for stx, 1. del, udgave 3  (pdf, 7756 kb)   8/8-21
Geometri for stx, 1. del, udgave 2  (pdf, 6872 kb)   27/11-19
Geometri for stx, 2. del  (pdf, 3061 kb)   6/1-20 (9/4-20)
Geometri for stx, 1. del, udgave 1  (pdf, 10741 kb)   2/1-19 (27/3-19)
Konstruktion i geometri for hf  (pdf, 789 kb)   2/1-18 (2/1-19)
Trekantsberegning for hf (reform 2017)  (pdf, 1886 kb)   5/2-18 (14/4-19)
Trekantsberegning for C-niveau i hf  (pdf, 857 kb)   23/11-14 (13/1-2015)
Trekantsberegning for C-niveau i stx, udgave 2  (pdf, 656 kb)   2/10-2016
Trekantsberegning for B- og A-niveau i stx og hf, udgave 3
(pdf, 1049 kb)   1/8-16
Øvelser til hæftet "Kortfattet trekantsberegning for gymnasiet og hf"  
(pdf, 476 kb)   29/5-11 (27/12-13)
Bl.a. mange småopgaver der vænner eleverne til at behandle stoffet på en mere abstrakt måde så de får nemmere ved at lære matematikken.
Øvelser i trekantsberegning: linjer i trekant  25/11-16
Udfyldningsøvelser på papir vedr. højde, median, vinkelhalveringslinje.
Øvelser i trekantsberegning: kontrol af facit  20/12-16
Øvelser_i_trekantsberegning: retvinklet_trekant (Nspire-dokument)  23/10-16
Øvelser_i_trekantsberegning: cosinus- og sinusrelation (Nspire-dokument)  19/12-16
Nspire-dokumenter med interaktive øvelser i trekantsberegning.
Geometrisk algebra, udgave 2 (pdf, 133 kb)   2014
Et matematik-historisk forløb.
Vektorer og koordinatgeometri for gymnasiet, udgave 6
(pdf, 2723 kb)   11/8-18
Teori, gennemregnede eksempler og øvelser.
nspire_3D.tns  (tns, 14 kb)   1/8-16
Med dette Nspire-dokument kan man hurtigt lave drejelige figurer til gymnasiets rumgeometri.
Intro til nspire_3D.tns  (pdf, 363 kb)   1/8-16 (3/9-16) (14/9-22)
Dette pdf-dokument indeholder øvelser med brugsanvisning til nspire_3D.tns.
Vektorer i planen. Et oplæg. Udgave 2.  (pdf, 609 kb)   10/8-11
Kan gennemgås før man går i gang med en lærebogs fremstilling. Giver eleverne kendskab til det geometriske indhold så stoffet bliver nemmere.
vektor_oversigt_oevelse.tns  12/9-16
oevelser_i_vektorgeometri_aflaes_3D_punktkoordinater.tns  12/8-16
oevelser_i_vektorgeometri_1del.tns  1/8-16 (15/8-16)
oevelser_i_vektorgeometri_2del.tns  1/8-16 (17/8-16)
oevelser_i_vektorgeometri_3del.tns  1/8-16 (19/8-16)
oevelser_i_vektorgeometri_4del.tns  1/8-16 (2/9-16)
oevelser_i_vektorgeometri_5del.tns  1/8-16 (20/9-16)
oevelser_i_vektorgeometri_6del.tns  1/8-16 (28/9-16)
oevelser_i_vektorgeometri_7del.tns  1/8-16
oevelser_i_vektorgeometri_8del.tns  1/8-16
Nspire 4.2 - dokumenter med interaktive øvelser i vektorgeometri.
Sandsynlighed for B-niveau i_stx og hf, udgave 2  (pdf, 913 kb)   7/2-21
afsnit_1.3c_til_Sandsynlighed.pdf  1/5-22
binom_stolpe.tns  (pdf, 6 kb)   9/4-20
Sandsynlighed for matC i_stx og hf, Udgave 2  (pdf, 278 kb)   20/4-19
Deskriptiv statistik  (pdf, 821 kb)   19/4-22
Deskriptiv statistik for matC_i_stx_og_hf  (pdf, 1118 kb)   17/3-19
Statistik for matematik på B-niveau i hf  (pdf, 364 kb)   4/1-16 (4/4-16)
Statistik for gymnasiet og hf  (pdf, 1314 kb)   16/3-2017 (4/3-2018)
Egnet til at slå op i når elever løser opgaver. Afklarer tvivlstilfælde. Gør det muligt at inddrage andre emner i et eksamensspørgsmål om statistik.
Normalfordeling  (pdf, 190 kb)   25/1-14
Hvordan sammenligner vi boksplot  (pdf, 156 kb)   25/1-14
Lærebøger:
Differentialregning for stx og hf, udgave 4  (pdf, 2626 kb)    8/8-21   Til reform 2017
Differentialregning for stx og hf, udgave 3  (pdf, 2626 kb)    3/8-20   Til reform 2017
Differentialregning for stx og hf, udgave 2  (pdf, 2626 kb)    20/10-19 (30/10-19)   Til reform 2017
Differentialregning for A-niveau i stx, udgave 4  (pdf, 1661 kb)   22/1-17
Differentialligning    24/4-23
Arbejdsark.
Differentialregning for B-niveau i stx, udgave 3  (pdf, 1682 kb)   4/8-17
Differentialregning for B-niveau i hf, udgave 3 (pdf, 1358 kb)  4/8-15 (15/8-15)
Nspire-dokumenter:
Øvelser i differentialregning: intro  11/8-17
Øvelser i differentialregning: tangenthældning 3  16/2-17
Øvelser i differentialregning: væksthastighed 3  16/2-17
Øvelser i differentialregning: tangent gæt  21/8-17
Øvelser i differentialregning: tangentligning   14/2-17
Øvelser i differentialregning: tolkning   27/8-17   14/2-17
Øvelser i differentialregning: grafforløb   5/9-17
Arbejdsark:
Find differentieret forskrift  11/2-2023
Eleverne skal udfylde de tomme pladser på samme måde som vist i et eksempel. Det drejer sig om at finde forskrift for f ' i alle opgaver der ligner en opgave som har været stillet til det nye stx-B.
Øvelser i differentialregning: differentialkvotient ud fra graf  14/2-17
Øvelser i differentialregning: f ' uden pc, 1. del   20/8-17
Øvelser i differentialregning: tangenthældning 1  14/2-17
Øvelser i differentialregning: tangenthældning 2  14/2-17
Øvelser i differentialregning: væksthastighed 1  15/2-17
Øvelser i differentialregning: væksthastighed 2  14/2-17
Øvelser i differentialregning: ligning for linje og tangent  14/2-17
Øvelser i differentialregning: monotoniforhold_intro  14/2-17
Øvelser til "Differentialregning for gymnasiet og hf. Udgave 2."
(pdf, 1954 kb)   16/8-11
Numerisk differentiation ud fra tabel  (pdf, 129 kb)   2/1-11
Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient  (pdf, 612 kb)   7/4-10   
Et elevaktiverende hæfte.
Integralregning for A-niveau i stx, udgave 4  (pdf, 932 kb)   5/3-17
Integralregning for B-niveau i stx  (pdf, 590 kb)   18/10-15 (15/5-16)
Integralregning for B-niveau i hf  (pdf, 614 kb)   19/11-15 (9/5-16)
Integralregning med øvelser for B-niveau i gymnasiet og hf
(pdf, 795 kb)   4/12-11
Hvordan Leibniz opfandt integralregningen  (pdf, 532 kb)   2/1-12 (27/4-13)
Historisk forløb til stx-matA og stx-matB. Indeholder øvelser som gør det nemt for elever at abejde på at lære stoffet.
Differentialligninger for A-niveau i stx, udgave 5  (pdf, 715 kb)   3/8-17
Differentialligninger. Et oplæg.  (pdf, 693 kb)   udg. 1.00   15/8-07
Tal, funktioner og grænseværdi  (pdf, 274 kb)   udg. 2.00   8/9-04
Hjemmeopgavesæt om tal, funktioner og grænseværdi
(pdf, 90 kb)   udg.1.00   6/9-04
Asymptoter  (pdf)   udg. 1b   26/10-03
Statistisk beskrivelse og test  (pdf, 626 kb)   udg.1.1   28/4-05
Elev-aktiverende noter som bl.a. behandler test vedr. normalfordelte størrelser på grundlag af deskriptiv statistik.
Statistik  (pdf, 1.1 Mb)   udg. 1.01   8/2-04
Noter for standardforsøg i matematik i gymnasiet.
Deskriptiv statistik, normalfordeling og test.
Krydsprodukt   En introduktion  (pdf, 257 kb)   udg. 2   23/10-05
Noter der tager udgangspunkt i den geometriske definition og anskueliggør gyldigheden af de sætninger der er nødvendige for at udlede koordinatformlen.
Tredimensional grafik  (pdf, 245 kb)    6/5-06
Kontant fremstilling af teorien. Der kan meget nemt fremstilles figurer og animationer ved hjælp af Mathcad-dokumentet RumFig2b.
RumFig2b  (mcd, 69 kb)    21/4-06
Brugsanvisning til RumFig2b  (pdf, 175 kb)    31/5-06
Cykloider  (pdf)   4/10-03
Noter med udledninger af parameterfremstillinger.
Krydsprodukt af vektorer i rummet  (pdf)    11/1-04
Kom i gang-opgaver til differentialregning  (pdf, 0.5 Mb)   udg. 1.00   5/8-04
Vektorer i planen  (pdf, 124 kb)   udg. 1.00   14/10-04
Eksempler på problemløsning med differentialregning
(pdf, 172 kb)   udg.1.00   14/10-04
3D-grafik  (pdf, 264 kb)    11/1-05
Indledning til Symbolsprog og Variabelsammenhænge
for Gymnasiet og Hf
  (pdf, 667 kb)   udg. 1.01   25/8-05
Differentialregning  1. del  (pdf, 444 kb)   udg. 1   12/8-06
Differentialregning  2. del  (pdf, 342 kb)   udg. 1   12/8-06
Differentialregning  3. del  (pdf, 224 kb)   udg. 1   29/8-06
Integralregning 1. del  (pdf, 589 kb)   udg. 1   20/11-06
Integralregning 2. del  (pdf, 360 kb)   udg. 1   7/1-07
Boksplot  (pdf, 91 kb)   udg.3   19/4-07
Vektorer i planen. Et oplæg.  (pdf, 489 kb)   udg. 1.00   15/10-07
Øvelser i at se på et 3D-koordinatsystem  (pdf, 103 kb)   14/2-08
Bogstavregning. En indledning for stx og hf (pdf, 225 kb)  udg. 1   9/8-08
Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2. del (pdf, 173 kb)  udg. 1   17/8-08
Variabelsammenhænge. (pdf, 444 kb)  udg. 1   9/9-08
Lineære sammenhænge. (pdf, 548 kb)  udg. 1   15/10-08
Eksponentielle sammenhænge. (pdf, 535 kb)  udg. 1   6/1-09
Potens-sammenhænge. (pdf, 291 kb)  udg. 1   13/2-09
Trekantsberegning. (pdf, 889 kb)  udg. 1   6/4-09
Differentialregning. Et oplæg.  (pdf, 783 kb)   udg. 1   5/8-09
diff-oplaeg-oev12.tns
Simple udtryk og ligninger  (pdf, 294 kb)   udg. 1   8/8-09
Differentiation uden hjælpemidler på stx-matB  (pdf, 103 kb)   19/9-09
Bestemme monotoniforhold og ekstrema med f '(x)  (pdf, 186 kb)   20/9-09
Variabelsammenhænge, udgave 2 (pdf, 621 kb)   11/9-09
Integration uden hjælpemidler på stx-matB  (pdf, 132 kb)   13/11-09
Eksponentielle sammenhænge, udgave 2 (pdf, 799 kb)   23/11-09
Eksponentiel regression (pdf, 140 kb)   20/2-10
Trekantsberegning. Udgave 2. (pdf, 1140 kb)   1/1-10
Potenssammenhænge inkl. proportionale og omvendt proportionale variable (pdf, 554 kb)   17/3-10
Betydningen af a og b i y=ax+b  (pdf, 136 kb)   3/4-10
Geometrisk algebra (pdf, 141 kb)   28/5-10
Et matematik-historisk forløb.
Bogstavregning for gymnasiet og hf  (pdf, 406 kb)   7/8-10
Differentialligningen y'=ky  (pdf, 114 kb)   15/8-10
Differentialregning for gymnasiet og hf  (pdf, 1052 kb)   15/8-10
Kortfattet trekantsberegning for gymnasiet og hf  (pdf, 250 kb)   26/11-10
Øvelser til "Differentialregning for gymnasiet og hf"  (pdf, 1007 kb)   2/1-11
Kort om eksponentielle sammenhænge  (pdf, 338 kb)   1/5-11
Kort om potenssammenhænge  (pdf, 312 kb)   1/5-11
Deskriptiv statistik  (pdf, 327 kb)   1/5-11
Integralregning for gymnasiet og hf  (pdf, 545 kb)   1/5-11
Sumkurve og lineær sammenhæng  (pdf, 114 kb)   29/5-11
Differentialregning for gymnasiet og hf. Udgave 2.  (pdf, 2067 kb)   14/8-11
Øvelser om punkter og vektorer  (pdf, 136 kb)   1/9-11
Vektorgeometri og animation  (pdf, 103 kb)   1/9-11
Differentiation uden hjælpemidler for stx-matB og hf-matB  
(pdf, 99 kb)   10/9-11
Integration uden hjælpemidler for stx-matB og hf-matB  
(pdf, 106 kb)   10/9-11
Forløb om beviser vedr. vektorer og koordinatgeometri i planen
(pdf, 237 kb)   3/11-11
3D_oevelser_1.tns  24/2-12
3D_oevelser_2.tns  24/2-12
3D_oevelser_3.tns  24/2-12
3D_oevelser_4.tns  24/2-12
Øvelser med interaktive rumgeometri-figurer til computerudgaven af TI-Nspire 3.1
Linje og plan i gymnasiets koordinatgeometri  (pdf, 149 kb)   5/4-12
Mere om trekantsberegning (pdf, 342 kb)   29/4-12
Vektorer og koordinatgeometri for gymnasiet, udgave 1
(pdf, 1263 kb)   15/8-12
Kort om andengradspolynomier  (pdf, 371 kb)   1/5-11 (19/8-12)
Logistisk differentialligning  (pdf, 204 kb)   15/5-12 (27/6-13)
Statistik for gymnasiet og hf, 2011  (pdf, 689 kb)   3/11-11
Differentialregning for B-niveau i hf  (pdf, 790 kb)   12/9-12
Integralregning for B-niveau i hf  (pdf, 519 kb)   24/10-12
Trekantsberegning for B- og A-niveau i stx og hf 2012  (pdf, 838 kb)   4/12-12
Statistik for matematik på B-niveau i hf 2013  (pdf, 319 kb)   11/2-13
Grundlæggende funktioner for B-niveau i stx  
(pdf, 950 kb)   8/1-13 (29/3-13)
Grundlæggende funktioner for B-niveau i hf  (pdf, 921 kb)   8/1-13 (5/3-13)
Integralregning for A-niveau i stx, udgave 1  (pdf, 762 kb)   24/2-13 (12/3-13)
Differentialligninger for A-niveau i stx, udgave 1  (pdf, 353 kb)   14/4-13 (9/5-13)
Differentialregning for A-niveau i stx, udgave 1  (pdf, 1180 kb)   14/1-13 (2/9-13)
Statistik for gymnasiet og hf 2013  (pdf, 685 kb)   1/5-13
Egnet til at slå op i når elever løser opgaver. Afklarer tvivlstilfælde. Gør det muligt at inddrage andre emner i et eksamensspørgsmål om statistik.
Grundlæggende funktioner for A-niveau i stx, udgave 1  
(pdf, 1046 kb)   10/3-13 (4/5-13)
Grundlæggende funktioner for B-niveau i hf, udgave 2
(pdf, 1018 kb)   9/8-13
Grundlæggende funktioner for B-niveau i stx, udgave 2
(pdf, 1075 kb)   9/8-13 (24/8-13)
Funktioner generelt for matematik på B-niveau i hf
(pdf, 921 kb)   9/8-13 (9/9-13) Teori og øvelser
Lineære sammenhænge for C-niveau i stx  (pdf, 475 kb)   23/9-13 (29/9-13)
Integralregning for B-niveau i stx, 2013  (pdf, 454 kb)   29/10-13
Integralregning for B-niveau i hf, 2013  (pdf, 492 kb)   3/11-13
Trekantsberegning for C-niveau i stx  (pdf, 676 kb)   28/10-13 (23/11-13)
Eksponentielle sammenhænge for C-niveau i stx  (pdf, 587 kb)   4/1-14
Statistik for matematik på B-niveau i hf, 2014  (pdf, 346 kb)   25/1-14
Statistik for gymnasiet og hf, 2014  (pdf, 744 kb)   25/1-14
Potenssammenhænge for C-niveau i stx  (pdf, 275 kb)   12/3-14
Deskriptiv statistik for gymnasiet og hf  (pdf, 463 kb)   19/3-14
Differentialregning for B-niveau i stx, udgave 1
(pdf, 1104 kb)   2/9-13 (10/5-14)
Differentialregning for B-niveau i hf, udgave 2
(pdf, 1060 kb)   2/9-13 (10/5-14)
Funktioner generelt for matematik på B-niveau i stx
(pdf, 1077 kb)   9/8-13 (13/6-14)  Teori og øvelser.
Nspire-intro for 1g/1hf, udgave 1  (pdf, 308 kb)    2/9-2014
Integralregning for A-niveau i stx, udgave 2  (pdf, 923 kb)   5/1-15
Differentialregning for A-niveau i stx, udgave 2
(pdf, 1535 kb)   7/12-14 (12/1-15)
Differentialligninger for A-niveau i stx, udgave 2  (pdf, 425 kb)   15/2-15
Deskriptiv statistik for C-niveau i hf  (pdf, 783 kb)   5/1-2015 (1/4-2015)
Vektorer og koordinatgeometri for gymnasiet, udgave 2
(pdf, 1112 kb)   11/8-14 (10/5-15)
Statistik for gymnasiet og hf, 2015  (pdf, 763 kb)   12/4-15 (18/5-15)
Grundlæggende funktioner for A-niveau i stx, udgave 2  
(pdf, 1399 kb)   6/8-14 (1/8-15)
Differentialregning for A-niveau i stx, udgave 3
(pdf, 1611 kb)   7/12-14 (12/1-15)
Integralregning for A-niveau i stx, udgave 3  (pdf, 970 kb)   5/8-15
Differentialligninger for A-niveau i stx, udgave 3
(pdf, 477 kb)   28/7-15 (1/11-2015)
Differentialregning for B-niveau i stx, udgave 2
(pdf, 1446 kb)   4/8-15 (15/8-15)
Statistik for gymnasiet og hf, 2016  (pdf, 1993 kb)   4/1-16 (24/1-16)
Grundlæggende funktioner for B-niveau i stx, udgave 3
(pdf, 1368 kb)   6/8-14 (16/2-16)
Trekantsberegning for B- og A-niveau i stx og hf, udgave 2
(pdf, 920 kb)   22/10-14 (19/2-16)
Vektorer og koordinatgeometri for gymnasiet, udgave 3
(pdf, 1629 kb)   28/7-2015 (16/5-16)
Vektorer og koordinatgeometri for gymnasiet, udgave 4
(pdf, 1563 kb)   1/8-16
Grundlæggende funktioner for A-niveau i stx, udgave 3  
(pdf, 1445 kb)   1/8-16
Grundlæggende funktioner for A-niveau i stx, udgave 4  
(pdf, 1505 kb)   24/9-16
Grundlæggende funktioner for B-niveau i stx, udgave 4
(pdf, 1384 kb)   1/8-16
Differentialligninger for A-niveau i stx, udgave 4
(pdf, 483 kb)   19/2-17
Deskriptiv statistik for C-niveau i stx  (pdf, 718 kb)   19/2-17
Vektorer og koordinatgeometri for gymnasiet, udgave 5
(pdf, 2111 kb)   5/8-17
Teori, gennemregnede eksempler og øvelser.
Deskriptiv statistik for hf_matC  (pdf, 505 kb)   29/4-18
Funktioner 1. del, udgave 1  (pdf, 2867 kb)   10/8-18 (20/8-18)   Til reform 2017.
Om copyright  (htm)   24/2-12