Matematik
2-årigt hf
Reglerne gælder for elever der har
begyndt uddannelsen før august 2017
Matematik i 2-årigt hf
I 2-årigt hf skal du have matematik på mindst C-niveau. Undervisningen i matematik C kan fx vare ét år hvor der er 5 lektioner pr. uge.
Du kan få matematik på B-niveau ved at vælge en undervisning der supplerer C-niveauet. Den undervisning der supplerer til matematik B, kan fx vare et år hvor der er 5 lektioner pr. uge.
Du skal både til mundtlig og skriftlig eksamen i matematik. Hvis du går til eksamen på B-niveau, skal du ikke til eksamen på C-niveau.
(I en hf-eksamen kan indgå matematik på A-niveau. Der benyttes læreplanen for stx).
Hvilket niveau (A, B eller C) er nødvendigt?
Om du har hf-matematik på A-, B- eller C-niveau, har betydning for hvilke videregående uddannelser du kan optages på efter hf-eksamen.
Fra optagelse i 2008 kræver adskillige videregående uddannelser højere niveauer i matematik.
Se her:   Specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser
Hf matematik C
Vejledende eksamensopgaver - HF C-niveau 2012
Eksamensopgaver til hf matematik C
Matematisk formelsamling stx/hf C, 2011
Tillæg til Matematisk formelsamling stx/hf C, 2011
Skriftlighed, Matematik C (krav til besvarelser), april 2009
Krav til besvarelse.  September 2009
Hvordan besvares opgaver om median og kvartilsæt?  Marts 2006
Matematik C - hf, Læreplan. Juni 2013
Matematik C - Hf, Undervisningsvejledning.  August 2010
Oplysninger om mundtlig eksamen i matematik C på hf.  Marts 2006
Hf matematik B
Vejledende eksamensopgaver - HF B-niveau 2012
Eksamensopgaver til hf matematik B
Supplerende oplysninger til regler fra 2010 for hf-matB om delprøven uden hjælpemidler
Om teknisk papir til skriftlig eksamen for stx og hf
Matematisk formelsamling STX/hf B
Krav til besvarelse.  September 2009
Matematik B - hf-e, Læreplan.  Juni 2013
Matematik B - HfE, Undervisningsvejledning.  August 2010
Oplysninger om mundtlig eksamen i matematik B på hf.  April 2007
Andre bestemmelser
Karakterbekendtgørelsen.  Marts 2007
Eksamensbekendtgørelsen.  Juli 2013
Hf-bekendtgørelsen.  Juni 2013
Hf-enkeltfagsbekendtgørelsen.  Juni 2013