Skæringspunkt
Koordinatakserne skærer hinanden i (0,0,0), og afstanden mellem aksemærkerne er 1.
Den grønne og den lilla linje står vinkelret på hinanden.
Bestem koordinatsættet til det punkt som de to vektorer er afsat ud fra.
Bestem de to vektorers koordinatsæt.
Beregn koordinatsættet til skæringspunktet mellem den grønne og den lilla linje.
Fremstillet ved hjælp af Tegn3D.mcd
og Mathcad 2000 Professional

Op:  Figurer med spørgsmål