Variabelsammenhænge 8
Værdierne af de variable h, k og m ændres når det røde punkt flyttes med musen.
1)  
Skriv en ligning  k = ...  der angiver hvordan værdien af k kan udregnes ud fra værdien af h.
2)  
Skriv en ligning  m = ...  der angiver hvordan værdien af m kan udregnes ud fra værdien af k.
3)  
Skriv en ligning  m = ...  der angiver hvordan værdien af m kan udregnes ud fra værdien af h.
4)  
Vis hvordan ligningen fra 3) kan bruges til at udregne værdien af m når h er 1,5. Kontrollér at aflæsning på tallinjerne giver samme resultat.
Sorry, this page requires a Java-compatible web browser.
Op: Figurer med spørgsmål          Startside: Matematik i gymnasiet og hf