Variabelsammenhænge 3
Værdierne af de variable h, k og m ændres når det røde punkt flyttes med musen.
1)  
Skriv en ligning  k = ...  der angiver hvordan værdien af k kan udregnes ud fra værdien af h.
2)  
Skriv en ligning  m = ...  der angiver hvordan værdien af m kan udregnes ud fra værdien af k.
3)  
Skriv en ligning  m = ...  der angiver hvordan værdien af m kan udregnes ud fra værdien af h.
4)  
Gør rede for hvordan man kunne have regnet sig frem til svaret på 3) ud fra svarene på 1) og 2).
Sorry, this page requires a Java-compatible web browser.
Op: Figurer med spørgsmål          Startside: Matematik i gymnasiet og hf