Terning
Figuren viser en terning.
Koordinatsættene til den røde og den blå vektor er hhv.
Beregn koordinatsættet til den grønne vektor.
Fremstillet ved hjælp af Tegn3D.mcd
og Mathcad 2000 Professional

Op:  Figurer med spørgsmål