Roterende linje
Bestem en ligning for den plan
der indeholder den roterende
linje.
Aksernes skæringspunkt har koordinatsættet (0,0,0),
og afstanden mellem akse-
mærkerne er 1.
 
Fremstillet ved hjælp af  RumFig2.mcd
Op: Figurer med spørgsmål          Startside: Matematik i gymnasiet og hf