Et polyeder
På den viste bygning ligger det øverste punkt E på z-aksen, og kanten CD er parallel med y-aksen.
Linjen gennem D og E består af punkterne (x,y,z)=(6-3t,-6+3t,1+2t), tÎR.
Planen gennem A, B, C og D har ligningen 3x+z-12=0.
Bestem koordinatsættet til D og til E.
Bestem vinklen mellem sidefladerne ABCD og CDE.
 
Fremstillet ved hjælp af RumFig.mcd
Op: Figurer med spørgsmål          Startside: Matematik i gymnasiet og hf