En linje i rummet
En plan a indeholder den grønne trekant hvis vinkelspidser er
A(2,2,1) ,   B(0,-2,1)   og   C(-1,2,2) .
Om den orange linje m er oplyst følgende:
   m ligger i a
   m går gennem A
   m står vinkelret på linjestykket AB.
Bestem koordinatsættet til en vektor som er parallel med m.
 
Fremstillet ved hjælp af RumFig2.mcd
Op: Figurer med spørgsmål          Startside: Matematik i gymnasiet og hf