Linje og plan
Om figuren gælder:
  • Koordinatakserne skærer hinanden i (0,0,0), og afstanden mellem aksemærkerne er 1.
  • Den grønne plan a skærer koordinatakserne i punkter hvis koordinater er hele tal.
  • Den røde linje m går gennem (0,0,0) og står vinkelret på a.
Bestem det eksakte koordinatsæt til skæringspunktet mellem m og a.
Fremstillet ved hjælp af Tegn3D.mcd
og Mathcad 2000 Professional

Op:  Figurer med spørgsmål