Graf for lineært udtryk 2
Den violette graf viser følgende sammenhæng mellem de variable x og y:
     y = 8,5 - 0,5x
Du skal besvare spørgsmålene uden at foretage udregninger!
Koordinatsættet til et punkt på grafen kan aflæses ved at trække det orange punkt hen på punktet ved hjælp af musen.
1)  
Aflæs på figuren nedenfor hvilket tal man ville få hvis  8,5 - 0,5x  blev udregnet for  x=2,8 .
Vink: Når  x=2,8 ,  er  8,5 - 0,5x  lig y-koordinaten til grafpunktet med x-koordinat 2,8.
2)  
Aflæs på figuren nedenfor hvad  8,5 - 0,5x  er lig hvis  x=4,6 .
3)  
Aflæs på figuren nedenfor hvad x skal være for at  8,5 - 0,5x  giver  5,5  når det udregnes?
4)  
Aflæs på figuren nedenfor hvad x er når  8,5 - 0,5x = 7 .
5)  
Løs ligningen  8,5 - 0,5x = 4  ved at aflæse på figuren nedenfor.
Sorry, this page requires a Java-compatible web browser.
Op: Figurer med spørgsmål          Startside: Matematik i gymnasiet og hf