Graf for lineært udtryk 1
Den violette graf viser følgende sammenhæng mellem de variable x og y:
     y = ax+b
Grafen fastlægger hvilke tal a og b står for, men:
Du skal besvare spørgsmålene uden at beregne a og b!
Koordinatsættet til et punkt på grafen kan aflæses ved at trække det orange punkt hen på punktet ved hjælp af musen.
1)  
Aflæs på figuren nedenfor hvilket tal man ville få hvis  ax+b  blev udregnet for  x=5,3 .
Vink: Når  x=5,3 ,  er  ax+b  lig y-koordinaten til grafpunktet med x-koordinat 5,3.
2)  
Aflæs på figuren nedenfor hvad  ax+b  er lig hvis  x=1,7 .
3)  
Aflæs på figuren nedenfor hvad x skal være for at  ax+b  giver  5,1  når det udregnes?
4)  
Aflæs på figuren nedenfor hvad x er når  ax+b = 6 .
5)  
Løs ligningen  ax+b = 9  ved at aflæse på figuren nedenfor.
Sorry, this page requires a Java-compatible web browser.
Op: Figurer med spørgsmål          Startside: Matematik i gymnasiet og hf