Lineær graf 2
Den violette linje er grafen for sammenhængen mellem de variable størrelser x og y.
Koordinatsættet til et punkt på grafen kan aflæses ved at trække det orange punkt P hen på punktet ved hjælp af musen.
1)  
Anbring P så x er 3. Flyt derefter P så meget at der bliver lagt 1 til x. Hvad bliver der så lagt til y.
2)  
Flyt en gang til P så der lægges 1 til x. Hvad bliver der denne gang lagt til y?
Forestil dig at linjen fortsætter uendeligt til begge sider.
3)  
Nu er x=5. Hvis P blev flyttet så meget at der blev lagt 10 til x, hvor meget ville der så blive lagt til y?
4)  
Når x er 0, hvad er så y?
5)  
Når x er 20, hvad er så y?
6)  
Skriv en ligning der angiver sammenhængen mellem x og y.
Sorry, this page requires a Java-compatible web browser.
Op: Figurer med spørgsmål          Startside: Matematik i gymnasiet og hf