Grafer for lineære udtryk 2
Den grønne graf viser følgende sammenhæng mellem de variable x og y:
     y = 9 - 0,6x
Den blå graf viser følgende sammenhæng mellem de variable x og y:
     y = 7 + 0,2x
Du skal besvare spørgsmålene uden at foretage udregninger!
Når du på figuren nedenfor trækker det røde punkt hen på en x-værdi, kan du aflæse y-koordinaterne til de tilsvarende punkter på graferne.
1)  
Aflæs på figuren nedenfor hvilket tal man ville få hvis  9 - 0,6x  blev udregnet for  x=6,5 .
Vink:  Når  x=6,5 ,  er  9 - 0,6x  y-koordinaten til det grønne grafpunkt med x-koordinat 6,5.
2)  
Aflæs på figuren nedenfor hvad   7 + 0,2x  er lig hvis  x=6,5 .
3)  
Aflæs på figuren nedenfor hvad x skal være for at  7 + 0,2x  er 2 større end  9 - 0,6x .
4)  
Aflæs på figuren nedenfor hvad x skal være for at  9 - 0,6x  er samme tal som  7 + 0,2x .
De to grafer fortsætter uendeligt til begge sider.
5)  
Brug figuren nedenfor til at finde ud af hvilke tal x kan være hvis
9 - 0,6x  skal være større end  7 + 0,2x .
Sorry, this page requires a Java-compatible web browser.
Op: Figurer med spørgsmål          Startside: Matematik i gymnasiet og hf