Grafer for lineære udtryk 1
Den grønne graf viser følgende sammenhæng mellem de variable x og y:
     y = ax + b
og den blå graf viser følgende sammenhæng mellem de variable x og y:
     y = cx + d .
Graferne fastlægger hvilke tal a, b, c, og d står for, men:
Du skal besvare spørgsmålene uden at beregne tallene a, b, c og d!
Når du på figuren nedenfor trækker det røde punkt hen på en x-værdi, kan du aflæse y-koordinaterne til de tilsvarende punkter på graferne.
1)  
Aflæs på figuren nedenfor hvilket tal man ville få hvis  ax + b  blev udregnet for  x=8 .
Vink:  Når  x=8 ,  er  ax + b  y-koordinaten til det grønne grafpunkt med x-koordinat 8.
2)  
Aflæs på figuren nedenfor hvad   cx + d  er lig hvis  x=8 .
3)  
Aflæs på figuren nedenfor hvad x skal være for at  cx + d  er 0,7 større end  ax + b .
4)  
Aflæs på figuren nedenfor hvad x skal være for at  ax + b  er samme tal som  cx + d .
De to grafer fortsætter uendeligt til begge sider.
5)  
Brug figuren nedenfor til at finde ud af hvilke tal x kan være hvis
cx + d  skal være mindre end  ax + b .
Sorry, this page requires a Java-compatible web browser.
Op: Figurer med spørgsmål          Startside: Matematik i gymnasiet og hf