Kugle
Figuren viser den kugle med centrum
som har netop ét punkt fælles med x-aksen. Denne kugle skærer xy-planen i en cirkel.
Hvad er radius i denne cirkel?
En plan der indeholder x-aksen, tangerer kuglen.
Angiv koordinatsættet til en af de vektorer der er vinkelret på denne plan.
Fremstillet ved hjælp af Tegn3D.mcd
og Mathcad 2000 Professional

Op:  Figurer med spørgsmål