Figurer med spørgsmål
Bogstavregning   24/8-08
Trekantsberegning
Pythagoras sætning   1/8-03
Retvinklet trekant   1/8-03
Hypocykloide   1/8-00
Variabelsammenhænge
Lineære grafer
Lineær graf 1   21/11-05
Lineær graf 2   21/11-05
Graf for lineært udtryk 1   21/11-05
Graf for lineært udtryk 2   21/11-05
Grafer for lineære udtryk 1   21/11-05
Grafer for lineære udtryk 2   21/11-05
Rumgeometri
Kugle   22/10-00
To planer   22/10-00
Vinkler   22/10-00
Terning   22/10-00
Skæringspunkt   2. udg. 14/3-02
Linje og plan   7/11-00
Et polyeder   8/2-03
En linje i rummet   6/10-05
Roterende linje   10/12-05
Ekstrema   30/01-02
Omdrejningslegemer
Omdrejningslegeme 1   21/10-01
Omdrejningslegeme 2   21/10-01
Differentialligninger
Differentialligninger 1   12/8-01
Differentialligninger 2   2. udg. 3/11-01
Differentialligninger 3   12/8-01
Differentialligninger 4   12/8-01
Startside: Matematik i gymnasiet og hf