Differentialligninger 2
Den sorte kurve er graf for en differentiabel funktion f. Det røde punkt P kan flyttes ved at ændre xo og yo.
Find en regel for at bestemme den blå linjes hældningskoefficient ud fra P 's koordinatsæt.
Flyt P hen i punktet på f-grafen med x-koordinat 2. Forestil dig hvordan tangenten til grafen i dette punkt ligger og afgør om dens hældningskoefficient f '(2) er lig den blå linjes hældningskoefficient.
Afgør om det for x lig 2 gælder at
(*)    f '(x) = 0.5 x 
Flyt først P hen i  (1.2 , -0.64)  og derefter i  (-1 , -1.25) , og se om (*) gælder når x er hhv.  1.2  og  -1 .
Gør rede for at f ikke er løsning til differentialligningen (*).
 

Op: Figurer med spørgsmål          Startside: Matematik i gymnasiet og hf