Differentialligninger 1
Røringspunktet P flyttes ved at ændre xo. Tangentens hældningskoefficient aflæses nemmest på den lille figur.
Anbring P forskellige steder og find en sammenhæng mellem x-koordinat, y-koordinat og hældningskoefficient.Skriv denne sammenhæng som en differentialligning.
Linjen med ligningen y-x=c tegnes for den tastede værdi af c. Få tegnet linjen m der består af de punkter (x,y) hvor y-x er -2. Hvad er hældningskoefficienten for tangenten i skæringspunktet mellem grafen og m?
Tast en værdi af c så linjen med ligningen y-x=c skærer grafen i det punkt hvor tangentens hældningskoefficient er -3.
 

Op: Figurer med spørgsmål          Startside: Matematik i gymnasiet og hf